AI abil tulevikku!

Aitame ettevõtetel kasutusele võtta tehisintellekti lahendusi

Mis on AI arenguprogramm?

Globaliseeruvas maailmas jäävad ellu need ettevõtted, kes suudavad tehnoloogia arenguga kiiresti kaasa minna. Võidavad need, kes on suutnud kiirelt automatiseerida võimalikult suure osa oma tootmisest ja digitaliseerida suurema osa protsessidest. Täna on uueks märksõnaks tehisintellekti kasutusele võtmine, olgu see siis tootmises või teenuse pakkumises.

Tehnopoli AI arenguprogrammi eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel kasutusele võtta tehisintellekti (AI) lahendusi, tõstes sellega nende konkurentsivõimet ja tagades Eesti majanduse kestlikkuse ka tulevikus.

AI arenguprogramm koosneb kahest töötoast aastas, AI põhiste pilootprojektide rahastamisest, AI kiirendist ja eelseminarist, AI ideepäevadest ning kogemuslugude jagamisest.

AI arenguprogramm teeb sisulist koostööd tehisintellekti ja robootikakeskusega AIRE. Kahte sõltumatut organisatsiooni ühendab eesmärk, tõsta Eesti tööstusettevõtete ja majanduse konkurentsivõimet, toetades tehisintellekti ja robootikalahenduste kasutuselevõttu.

AI arenguprogramm on loodud koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga KRATT-tehnoloogiate kasutuselevõtuks Eestis.

 

Terve arenguprogrammi käigus toetatakse ettevõtteid kahe aasta jooksul kuni 2 000 000 euroga.

Programm on suunatud:

 • TAIE fookusvaldkondadele ehk andmemahukatele digilahendusi rakendavatele haridus-, rohe- ja tervisevaldkonna ning tööstusettevõtetele. Ettevõtted, kes oma toote või teenuse pakkumisel puutuvad kokku suurte andmemahtudega, mida tehisintellekt võiks analüüsida. Kaasame programmi vähemalt 25 ettevõtet, et uusi lahendusi luua ning rahastame neist kuni 75 000 euroga vähemalt 8-12 projekti.
 • Idu- ja hargettevõtetele ja ülikoolide arendusmeeskondadele, kes on huvitatud AI lahenduste loomisest tööstusettevõtete ja andmemahukate ettevõtete vajaduste põhjal. Arendusmaratonile kaasame vähemalt 25 erinevat meeskonda väljakutseid lahendama, kes saavad samuti osa rahastatud pilootprojektidest. Lisaks vähemalt 10 nutikat lahendust saavad võimaluse oma toote arendamiseks AI põhises kiirendis.

Olulisemad kuupäevad:

23.- 24. märts 2023 – AI töötuba suunitlusega tööstusettevõtetele ning pilootprojektide rahastuse otsused
Märts 2023 –AI kiirendiprogrammi eelseminar
Märts 2023 – alustab esimene AI 6-kuuline kiirendiprogramm
Suvi 2023 – AI ideepäev
7.- 8. september 2023 -AI töötuba avatud kõigile ettevõtetele, kes soovivad AI põhist toodet/teenust arendada; oodatud ka tööstusettevõtted oma protsessiuuendustega; kuulutatakse välja pilootprojektide rahastuse otsused
Oktoober 2023 – alustas teine AI 6-kuuline kiirendiprogram
8. detsember 2023 – AI ideepäev
12 ja 19. jaanuar 2024 – AI töötuba
12. veebruar 2024 – AI kiirendiprogrammi eelseminar
28. märts 2024 – AI ideepäev
Aprill 2024 – alustab kolmas AI 6-kuuline kiirendiprogramm
2. ja 10. mai 2024 – AI töötuba, mis on avatud kõikidele soovijatele

Loe rohkem

AI ideepäev

Huvi ja küsimuste korral kirjutada anu.puusaag@tehnopol.ee.

AI ideepäeva eesmärk on anda ettevõtetele võimalus avastada, uurida ja valideerida tehisintellekti (AI) potentsiaali oma tööstusharudes ja ärides. See üritus on spetsiaalselt mõeldud ettevõtmistele, kes on oma tehisintellekti teekonna alguses.

AI ideepäev algab tehisintellekti tutvustamisega, mis selgitab selle murrangulise valdkonna aluseks olevaid kontseptsioone ja tehnoloogiaid. Tutvustame tehisintellekti rakenduste tegelikke kasutusjuhtumeid eri sektorites, et osalejad saaksid ettekujutuse võimalustest, kuidas tehisintellekti oma tegevusse integreerida.

AI ideepäeva keskmes on ideede väljatöötamise ja valideerimise sessioonid. Osalejatel on võimalus valideerida ja mõtestada oma tehisintellekti rakenduse ideid. Meie tehisintellekti valdkonna eksperdid on kogu nende sessioonide jooksul kohal, andes juhiseid, vastates küsimustele ja pakkudes sisukat panust, et aidata neid ideid kujundada ja valideerida.

Kohaletulnud ettevõtjad saavad oma tehisintellekti ideid täpsustada, keskendudes nende teostatavusele, potentsiaalsele investeeringutasuvusele ja üldisele mõjule oma ettevõttele. Meie eksperdid toetavad neid arutelusid, tagades, et ideede teostatavus ja potentsiaalne mõju peab paika.

Valideeritud ideed annavad võimaluse olla kindlamad oma tehisintellektipõhise projektiplaani koostamisel.

Tehisintellekti ideepäeval ei ole eesmärk lahkuda valmis tehisintellekti lahendusega, vaid valideerida uuenduslikke tehisintellekti ideid, mis võivad teie äri revolutsiooniliselt muuta.

Liitu meiega, et aidata kaasa oma homsele edule!

Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga lõi käesoleva aasta alguses tehisintellekti (ingl k Artificial Intelligence ehk AI) arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta tööstus- ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale.

Mis täpsemalt toimub?

Ideepäeva ajakava:

9:30 – 10.00: hommikukohv ja kogunemine
10.00 – 10.10: Sissejuhatus: Tehnopoli AI programmi tutvustus
10.10 – 10.35: Andmevõimaluste areng ja AI (Piret Masing, Solita OÜ)
10.35 – 11.00: AI rakendamine meediaettevõttes (Ivar Krustok, Delfi Meedia)
11.00 – 12.00: Ideede valideerimine Tehnopoli ekspertidega
12.00 – 12.30: Kohvipaus
12.30 – 13.45: Ideede valideerimine Tehnopoli ekspertidega
13.45 – 14.00: Lõppsõna: Järgmised sammud ideede elluviimiseks
14.00 – 14.30: Võrgustumine

Asukoht:
Teaduspargi 6/1, 12618 Tallinn, Estonia
Ruum: SATURN

Ideepäeval osalevad AI valdkonna eksperdid ja ärimentorid:
Tauri Tuubel
Marko Saviauk
Tiit Sepp
Kristjan Jansons
Ivar Krustok

AI töötuba

Selleks aastaks on töötoad lõppenud. Hoia silm peal informatsioonil järgmiste voorude kohta!

See töötuba on avatud iga valdkonna ettevõtetele!

Küsimuste korral kirjuta anu.puusaag@tehnopol.ee.

Tehisintellekti töötoa eesmärk on toetada sinu ettevõtte ambitsiooni võtta kasutusele AI lahendus. Selleks korraldame aasta jooksul kaks töötuba.

Töötoas viime kokku ühelt poolt tehisintellekti väljakutseid ja vajadust omavad ettevõtted ning teisalt lahenduste pakkujad. Kahe päeva jooksul teevad osalejad koostööd pilootprojekti koostamisel, visandades tehnilised lahendused, valideerides kaubandusliku väärtuse ja koostades tervikliku projektiplaani.  Seda kõike ekspertidest mentorite toetusel.

Vaata rahastuse saanud ettevõtete videolugusid siit!

Miks osaleda?

 • Osalemine tasuta
 • Töötoad toimuvad hübriidformaadis – saad osaleda nii koha peal kui ka veebis edastatava ülekande vahendusel.
 • Projektide rahastamine töötoas ca 250 000€ ulatuses, mille raames ühe ettevõtte maksimaalne toetussumma on 75 000€*.

Üritusele on oodatud kandideerima igas suuruses ettevõtted, kes otsivad tehisintellekti abil võimalusi oma ettevõtte toodete/teenuste või protsesside parendamiseks.

AI töötuppa on oodatud kandideerima lahenduste pakkujatena nii tärkavad kui tegutsevad ettevõtted, teadlased, spetsialistid, tudengid – kõik, kes suudavad ja soovivad end tehisintellekti loomisel ja rakendamises proovile panna.

Avalduste alusel valideeritakse kandideerinud ettevõtted ja valitakse välja need, kes pääsevad töötuppa.

*Toetust loetakse vähese tähtsusega abiks.

Mis täpsemalt toimub?

1. päev: See päev on pühendatud ajurünnakule ja koostööle. Meeskonnad töötavad koos lahenduste pakkujate ja mentoritega, et koostada terviklik projektitaotlus. Eesmärgiks on töötada välja piisavalt tugev plaan, et saada oma tehisintellekti projektile rahastusvõimalus.

2. päev: Sel päeval esitlevad meeskonnad oma uuenduslikke ideid hinnatud žüriile, mis koosneb valdkonna ekspertidest. See on hetk, mil meeskonnad saavad esitleda oma kontseptsioone, tutvustades oma tehisintellekti lahenduste võimalikku mõju ja elujõulisust.

Projektide rahastamiseks on saadaval kokku ligikaudu 250 000 eurot. Igal meeskonnal on võimalus saada oma projektile kuni 75000 eurot. Selle rahastuse eesmärk on toetada ja kiirendada teedrajavate tehisintellekti lahenduste rakendamist.

Põhirõhk on tehisintellekti lahenduste loomisel meeskonnatöö kaudu. Kõik ettevõtted läbivad enne töötuppa saamist projekti tehisintellekti otstarbekuse hindamise.

Projekti kestus on 6 kuud.

Iga läbiviidud projekti kohta valmib ka 1-minutiline videomaterjal, mida võidakse kasutada tehisintellekti osas teadlikkuse tõstmiseks ning programmi turunduslikel eesmärkidel.

Ajakava:
1. päev
Tehnopol, aadressil Mäealuse 2/1, II korrus, ruum UK lounge:

09:00 – 09:15: Kohv ja kogunemine;
09:15 – 10:15: Tehisintellekti töötoa tutvustus, ootuste ning ettevõtete ja mentorite tutvustamine;
10:15 – 12:00: Meeskonnatöö tehisintellekti projektide kavandamisel mentorite abiga;
12:00 – 13:00: Lõunasöök;
13:00 – 15:00: Meeskonnatöö jätkamine mentorite abiga;
15:00 – 15:30: Kohvipaus;
15:30 – 15:45: Esitluskoolitus;
15:45 – 18:00: Meeskonnatöö jätkamine mentorite abiga.

2. päev
Tehnopol, aadressil Teaduspargi 6/1, ruum Saturn:

09,00 – 09-15: Kohv ja kogunemine;
09.15 – 09.30: Päeva ja ekspertide paneeli liikmete tutvustus;
09.30 – 10.30: AI projektide esitlused koos küsimuste ja vastustega;
10.30 – 10.40: Paus;
10.40 – 11.40: Jätkuvad AI projektide esitlused koos küsimuste ja vastustega;
11.40 – 12.10: Lõunasöök;
12.10 – 13.00: Jätkuvad AI projektide esitlused koos küsimuste ja vastustega;
13.00-13.10: Paus;
13.10 – 13.50: Jätkuvad AI projektide esitlused koos küsimuste ja vastustega;
13.50 – 14.00: Paus;
14.00 – 15.15: Ekspertide omavaheline arutelu, samal ajal Taltech-i, Tehnopoli ja AIRE ettekanded;
15.15 – 16.00: AI töötoa kokkuvõte, tagasiside ja rahastatud projektide väljakuulutamine.
16.00 AI tööta 2. päeva lõpp

Osalejad võivad töötoas osaleda kohapeal või veebipõhiselt. Esitlusüritust kajastatakse avaliku veebiülekandega.

Siin on kirjeldatud, kuidas kõige lihtsamini Tehnopoli jõuda.

AI kiirendi

AI kiirendisse kandideerimine on hetkel lõppenud.

Registreeri huvi järgmise vooru vastu siin.

Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi aitab tuua turule uusi ja tugevaid tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaettevõtteid, kelle lahendustega viiakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tootmine, protsessid või tooted uuele tasemele.

Ootame AI tehnoloogiakiirendisse iduettevõtteid, nii olemasolevate hargettevõtete (spin-off) tiime kui ka teadlaste ja tudengite meeskondi, kelle ideed ja lahendused kasutavad tehisintellekti ning on suunatud nii tööstuse kui ka andmeintensiivsetele ettevõtetele.

Startup Inkubaatori AI kiirendiprogramm aitab 

 • Kogenud mentorite käe all ja koolitusprogrammi abil kasvada tugevaks AI tehnoloogiaettevõtteks;
 • Viia kokku tehisintellekti valdkonna ökosüsteemi osalised ja eksperdid;
 • Jõuda kiiremini ja vähesemate katsetustega toimiva tehisintellekti põhise idee piloteerimiseni;
 • Jõuda kontaktideni, kes aitavad kaasata lisakapitali.

AI kiirendist täpsemalt

AI kiirendisse pääsemiseks

 • Meeskonnal on vajalikud kompetentsid ja ta suudab arendada väljapakutud idee kiirendiprogrammi jooksul piloteerimisvalmis;
 • Äriidee ei lahenda vaid ühe kindla ettevõtte vajadusi ja seda on võimalik eskaleerida ka välisturgudele;
 • Meeskond on valmis panustama piisavalt aega, et kiirendiprogrammi lõpuks jõuda minimaalse piloteerimisvalmiduseni;
 • Kasuks tuleb kokkulepe vähemalt ühe potentsiaalse kliendi või partneriga idee piloteerimiseks.

AI kiirendis läbitavad arendustsüklid

 • Ärimudel ja tugeva meeskonna ehitamine
 • AI tehnoloogiatel põhinev tootearendus ja prototüüpide loomine
 • Kliendi probleemi defineerimine ja väärtuspakkumise disain
 • Kliendijuhtumite valideerimine, piloteerimine ja turule sisenemise strateegia
 • Intellektuaalne omand – selle kaitsmine ja kokkulepped teiste osapooltega
 • Investorvalmiduse saavutamine ja rahastusvõimaluste leidmine

Arendustsüklite läbimisele aitavad kaasa nii spetsiaalne AI fookusega koolitussari kui ka valdkonna tipptegijatest mentorid ning eksperdid, kes meeskondadega iganädalaselt töötavad. Kiirendiprogrammis osalevad meeskonnad saavad kasutada füüsilist koostöökeskust Tehnopol Startup Inkubaatoris.

AI kiirendi toimub pärast AI töötuba ja pakub sellest osavõtnud meeskondadele kohest tuge tugevaks AI tehnoloogiaid arendavaks iduettevõtteks kasvamisel. Samas ei ole AI töötoas osalemine AI kiirendisse pääsemise eelduseks. Küll aga tagavad AI töötoa võitjameeskonnad endale otsetee kiirendisse.

 

Järgmine Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi algab aprillis 2024.

Pilootprojektide rahastus

Tehisintellektipõhised ehk andmemahukad varajases faasis ideed vajavad turule jõudmiseks kapitali. Ilma selleta jäävad ideed laboritesse või arendustiimide hobideks.

Rahastuse ja mentorite toe saavad need pilootprojektid, mis on läbinud AI töötoa ning on välja valitud ekspertpaneeli poolt. See on samm, mis aitab tehisintellekti lahendusel saada turuküpseks ja kaasata täiendavat erakapitali!

Rahastuse saamiseks hinnatakse pilootprojekte 5 kategoorias:

 • AI pilootprojekti keerukus ja unikaalsus
 • AI pilootprojekti elluviimise mõju ettevõttele
 • Projektile seatud tulemusmõõdikud
 • Pilootprojekti ajakava ja eelarve
 • Elluviiv meeskond

Pilootprojektide elluviimiseks toetatakse AI töötoas ettevõtteid kokku umbkaudu 250 000 euroga!
Terve arenguprogrammi käigus toetatakse ettevõtteid kahe aasta jooksul kuni 2 000 000€-ga.
Pilootprojektide rahastus klassifitseerub vähese tähtsusega abina.

Pilootprojektide rahastusvooru pääsevad:

 • Tehnopoli AI arendusmaratonil osalenud meeskonnad, kelle piloodi projektiplaani ja tegevuskava on ekspertpaneel hinnanud rahalise toetuse vääriliseks;
 • Tehniliselt ja äriliselt valideeritud pilootprojektid, mis on teostatavad ja suudavad tõestada investeeringu tasuvust;
 • Meeskonnad, kes on valmis projekti käivitama (on olemas ligipääs nii andmetele kui ka valmidus ajaliselt panustada);
 • Meeskonnad, kes on valmis pilootprojekti käsitlema ettevõtte teadusarendustegevusena ning kel on valmidus avaldada piloodi metoodilist kirjeldust avalikkusele;
 • Meeskonnad, kes on valmis kandma omafinantseeringut vähemalt 30% ulatuses.

Pilootprojektide rahastust täpsemalt

Tehnopoli AI arenguprogramm toetab 2 aasta jooksul 25 projekti käivitamist ja arendustegevusi. Projektide valiku teeb AI töötoa ekspertpaneel.

Investeeringu suurus sõltub meeskonna poolt väljapakutud plaanist ja kapitalivajadusest ning jääb vahemikku 15 000 – 75 000 eurot. Otsuse rahastuse mahu kohta teeb samuti ekspertpaneel. Abikõlbulikud on tööjõukulud, välise eksperdi kaasamise kulu, sisseostetavad arendustegevused, tehnilised riist- ja tarkvara vahendid.

Pilootprojekti rahastuse saanud ettevõtte või meeskonda esindava juriidilise isikuga sõlmitakse leping, millega reguleeritakse rahastuse saanud projekti elluviimist, intellektuaalse omandi kasutamist ja kommertsialiseerimist ning finantsvahendite aruandluse kohustust. Tehnopol toetab pilootprojekte nende eesmärkide saavutamisel nii mentorluse kui ka Startup Inkubaatori AI kiirendiga (esimest pilootprojektide rahastut).

Pilootprojektide elluviimise aeg on 6 kuud (erandkorras 8 kuud). Pilootprojektide tulemusi esitletakse kokkulepitud mahus avalikkusele erinevate kanalite kaudu.

Rahastuse saanud pilootprojektid

Meeskond ja mentorid

Martin Goroško

Programmi juht, ekspertpaneeli liige, arendusmaratoni valideerimise juht, mentor

Anu Puusaag

AI arenguprogrammi korraldaja

Kadri Tammai

Startup Inkubaatori AI kiirendi juht, ekspertpaneeli liige, mentor

Rauno Varblas

AI spetsialist

Kristiina Libe

Startup Inkubaatori AI kiirendi projektijuht

Riin Lepp

Turunduse projektijuht

Maarit Jalakas

AI arenguprogrammi tehniline projektijuht

Kristiina Herkül

AI töötoa tehniline projektijuht

Kristi Jõeäär

Turundus ja kommunikatsioon

Pirko Konsa

Mentor

Aleksander Gansen

Mentor

Marko Saviauk

Mentor

Otto Mättas

Mentor

Martin Goroško

Mentor

Kaarel Moppel

Mentor

Tiit Sepp

Mentor

Aleksandr Miina

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Lauri Antalainen

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Anu Puusaag
anu.puusaag@tehnopol.ee