Viime Sinu startupi uute sihtideni!

Igale tiimile 10 000 € rahasüst

Liitu

Mis on AI arenguprogramm?

Globaliseeruvas maailmas jäävad ellu need ettevõtted, kes suudavad tehnoloogia arenguga kiiresti kaasa minna. Võidavad need, kes on suutnud kiirelt automatiseerida võimalikult suure osa oma tootmisest ja digitaliseerida suurema osa protsessidest. Täna on uueks märksõnaks tehisintellekti kasutusele võtmine, olgu see siis tootmises või teenuse pakkumises.

Tehnopoli AI arenguprogrammi eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel kasutusele võtta tehisintellekti (AI) lahendusi, tõstes sellega nende konkurentsivõimet ja tagades Eesti majanduse kestlikkuse ka tulevikus.

AI arenguprogramm koosneb kahest töötoast aastas, AI põhiste pilootprojektide rahastamisest, AI kiirendist ja eelseminarist, AI ideepäevadest ning kogemuslugude jagamisest.

AI arenguprogramm teeb sisulist koostööd tehisintellekti ja robootikakeskusega AIRE. Kahte sõltumatut organisatsiooni ühendab eesmärk, tõsta Eesti tööstusettevõtete ja majanduse konkurentsivõimet, toetades tehisintellekti ja robootikalahenduste kasutuselevõttu.

AI arenguprogramm on loodud koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga KRATT-tehnoloogiate kasutuselevõtuks Eestis.

 

Terve arenguprogrammi käigus toetatakse ettevõtteid kahe aasta jooksul kuni 2 000 000 euroga.

Programm on suunatud:

 • TAIE fookusvaldkondadele ehk andmemahukatele haridus-, rohe-, tervis- ja tööstusettevõtted. Ettevõtted, kes oma toote või teenuse pakkumisel puutuvad kokku suurte andmemahtudega, mida tehisintellekt võiks analüüsida. Kaasame programmi vähemalt 25 ettevõtet, et uusi lahendusi luua ning rahastame neist kuni 75 000 euroga vähemalt 8-12 projekti.
 • Idu- ja hargettevõtetele ja ülikoolide arendusmeeskondadele, kes on huvitatud AI lahenduste loomisest tööstusettevõtete ja andmemahukate ettevõtete vajaduste põhjal. Arendusmaratonile kaasame vähemalt 25 erinevat meeskonda väljakutseid lahendama, kes saavad samuti osa rahastatud pilootprojektidest. Lisaks vähemalt 10 nutikat lahendust saavad võimaluse oma toote arendamiseks AI põhises kiirendis.

Olululisemad kuupäevad:

23. – 24.märts – AI töötuba suunitlusega tööstusettevõtetele ning pilootprojektide rahastuse otsused
Märts 2023 – AI kiirendiprogrammi eelseminar
Märts 2023 – alustab esimene AI 6-kuuline kiirendiprogramm
Suvi 2023 – AI ideepäev
7. – 8.september – AI töötuba avatud kõigile ettevõtetele, kes soovivad AI põhist toodet/teenust arendada; oodatud ka tööstusettevõtted oma protsessiuuendustega; kuulutatakse välja pilootprojektide rahastuse otsused
Oktoober 2023 – alustab teine AI 6-kuuline kiirendiprogramm

Loe rohkem

AI töötuba

Märtsis 2023 said tehisintellekti töötoas toetust kaheksa ettevõttet, kelle pilootprojektide jaoks eraldati kokku 257 950 eurot. Leia pildigalerii ning info töötoas osalejate ja võitjate kohta siit.

Järgmine 2-päevane AI töötuba toimub 7. ja 15. septembril! Täpsem info on kirjas allpool.

Jäta oma andmed registreerimisvormi kaudu või küsimuste korral kirjuta otto.mattas@tehnopol.ee.

Tehisintellekti töötoa eesmärk on toetada sinu ettevõtte ambitsiooni võtta kasutusele AI lahendus. Selleks korraldame aasta jooksul kaks töötuba.

Töötoas viime kokku ühelt poolt tehisintellekti väljakutseid ja vajadust omavad ettevõtted ning teisalt lahenduste pakkujad. Kahe päeva jooksul teevad osalejad koostööd pilootprojekti koostamisel, visandades tehnilised lahendused, valideerides kaubandusliku väärtuse ja koostades tervikliku projektiplaani.  Seda kõike ekspertidest mentorite toetusel.

Miks osaleda?

 • Osalemine tasuta
 • Töötoad toimuvad hübriidformaadis – saad osaleda nii koha peal kui ka veebis edastatava ülekande vahendusel.
 • Projektide rahastamine märtsikuises töötoas ca 250 000€ ulatuses.

Osalema on oodatud igas suuruses erinevate valdkondade ettevõtted, kel on väljakutse, mida AI saaks aidata lahendada.

AI töötuppa on oodatud lahenduste pakkujatena nii tärkavad kui tegutsevad ettevõtted, teadlased, spetsialistid, tudengid – kõik, kes suudavad ja soovivad end tehisintellekti loomisel ja rakendamises proovile panna.

2022. aastal toimunud AI töötubade kohta loe siit, siit ja siit.

Vaata rahastuse saanud ettevõtete videolugusid allpool!

Rahastuse saanud pilootprojektid

AI ideepäev

Viimane AI ideepäev toimus 07.08.2023! 

AI ideepäeva eesmärk on anda ettevõtetele võimalus avastada, uurida ja valideerida tehisintellekti (AI) potentsiaali oma tööstusharudes ja ärides. See üritus on spetsiaalselt mõeldud ettevõtmistele, kes on oma tehisintellekti teekonna alguses.

AI ideepäev algab tehisintellekti tutvustamisega, mis selgitab selle murrangulise valdkonna aluseks olevaid kontseptsioone ja tehnoloogiaid. Tutvustame tehisintellekti rakenduste tegelikke kasutusjuhtumeid eri sektorites, et osalejad saaksid ettekujutuse võimalustest, kuidas tehisintellekti oma tegevusse integreerida.

Töötoa keskmes on ideede väljatöötamise ja valideerimise sessioonid. Osalejad/tiimid osalevad ajurünnakus, et luua innovaatilisi tehisintellekti ideid, mis on kohandatud nende ärivajadustele. Meie tehisintellekti valdkonna eksperdid on kogu nende sessioonide jooksul kohal, andes juhiseid, vastates küsimustele ja pakkudes sisukat panust, et aidata neid ideid kujundada ja valideerida.

Pärast lühikest pausi täpsustavad meeskonnad oma tehisintellekti ideid, keskendudes nende teostatavusele, potentsiaalsele investeeringutasuvusele ja üldisele mõjule oma ettevõttele. Meie eksperdid toetavad neid arutelusid, tagades, et ideede teostatavus ja potentsiaalne mõju peab paika.

Päev lõpeb lühiettekannetega, kus iga osaleja/tiim esitleb oma valideeritud tehisintellekti ideed. See annab väärtusliku võimaluse saada ekspertide tagasisidet ja täiustada oma ettepanekuid, tugevdades nii vundamenti, millele neid projekte saab ehitada.

Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga lõi käesoleva aasta alguses tehisintellekti (ingl k Artificial Intelligence ehk AI) arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta tööstus- ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale.

Tehisintellekti ideepäeval ei ole eesmärk lahkuda valmis tehisintellekti lahendusega, vaid valideerida uuenduslikke tehisintellekti ideid, mis võivad teie äri revolutsiooniliselt muuta. Liitu meiega, et aidata kaasa oma homsele edule!

Osalevad tehisintellekti valdkonna eksperdid:
Kristjan Jansons
Ott Männik
Juhan-Madis Pukk
Marko Saviauk
Taavi Tammiste

Asukoht:
Teaduspargi 6/1, 12618 Tallinn, Estonia
Ruum SATURN

Ajakava:
11.30 – 12.00: Sissejuhatus (EN)
12.00 – 13.00: Tehisintellekti valdkonna kontseptsioonid ja kasutusjuhud (EN)
13.00 – 13.45: Ideede ajurünnak
13.45 – 14.15: Lõuna
14.15 – 15.00: Ideede täpsustamine ja valideerimine
15.00 – 15.45: Lühiettekanded
15.45 – 16.00: Päeva lõpetamine ja järgmised sammud ideede elluviimiseks (EN)

Parkimisinfo:
Ürituse toimumiskohas saab oma parkimise mugavalt registreerida fuajees asuvas parkimiskioskis ning parkimine on 2h tasuta.
Üritusel osalejad saavad juba eelnevalt oma parkimise registreerida SIIT, kuid mitte VAREM kui 12h enne ürituse algusaega. Sellisel juhul on ka pärast kahe tunni möödumist parkimine tasuta.
Muudel juhtudel ning pikemajaliselt parkimisel on külastajal võimalus kasutada mobiilset parkimist, mis kehtib kogu linnaku territooriumil TSOON EP115.
NB! Pikemaajaline parkimine on keelatud vastavalt tähistatud kahe tunni parkimise piirangu aladel, mis asuvad hoonete pea sissekäikude ees.

AI kiirendi

Oktoobris alustavasse vooru on KANDIDEERIMINE AVATUD! Liitu AI kiirendiga leheküljel www.startupincubator.ee.

Tehnopol Startup Inkubaatori AI kiirendi aitab tuua turule uusi ja tugevaid tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaettevõtteid, kelle lahendustega viiakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tootmine, protsessid või tooted uuele tasemele.

Ootame AI tehnoloogiakiirendisse iduettevõtteid, nii olemasolevate hargettevõtete (spin-off) tiime kui ka teadlaste ja tudengite meeskondi, kelle ideed ja lahendused kasutavad tehisintellekti ning on suunatud nii tööstuse kui ka andmeintensiivsetele ettevõtetele.

Startup Inkubaatori AI kiirendiprogramm aitab 

 • Kogenud mentorite käe all ja koolitusprogrammi abil kasvada tugevaks AI tehnoloogiaettevõtteks;
 • Viia kokku tehisintellekti valdkonna ökosüsteemi osalised ja eksperdid;
 • Jõuda kiiremini ja vähesemate katsetustega toimiva tehisintellekti põhise idee piloteerimiseni;
 • Jõuda kontaktideni, kes aitavad kaasata lisakapitali.

Pilootprojektide rahastus

Tehisintellektipõhised ehk andmemahukad varajases faasis ideed vajavad turule jõudmiseks kapitali. Ilma selleta jäävad ideed laboritesse või arendustiimide hobideks.

Rahastuse ja mentorite toe saavad need pilootprojektid, mis on läbinud AI töötoa ning on välja valitud ekspertpaneeli poolt. See on samm, mis aitab tehisintellekti lahendusel saada turuküpseks ja kaasata täiendavat erakapitali!

Rahastuse saamiseks hinnatakse pilootprojekte 5 kategoorias:

 • AI pilootprojekti keerukus ja unikaalsus
 • AI pilootprojekti elluviimise mõju ettevõttele
 • Projektile seatud tulemusmõõdikud
 • Pilootprojekti ajakava ja eelarve
 • Elluviiv meeskond

Pilootprojektide elluviimiseks jagatakse märtsikuises töötoas kokku umbkaudu 250 000 euroga!
Terve arenguprogrammi käigus toetatakse ettevõtteid kahe aasta jooksul kuni 2 000 000€-ga.
Pilootprojektide rahastus klassifitseerub vähese tähtsusega abina.

Pilootprojektide rahastusvooru pääsevad:

 • Tehnopoli AI arendusmaratonil osalenud meeskonnad, kelle piloodi projektiplaani ja tegevuskava on ekspertpaneel hinnanud rahalise toetuse vääriliseks;
 • Tehniliselt ja äriliselt valideeritud pilootprojektid, mis on teostatavad ja suudavad tõestada investeeringu tasuvust;
 • Meeskonnad, kes on valmis projekti käivitama (on olemas ligipääs nii andmetele kui ka valmidus ajaliselt panustada);
 • Meeskonnad, kes on valmis pilootprojekti käsitlema ettevõtte teadusarendustegevusena ning kel on valmidus avaldada piloodi metoodilist kirjeldust avalikkusele;
 • Meeskonnad, kes on valmis kandma omafinantseeringut vähemalt 30% ulatuses.

Meeskond ja mentorid

Martin Goroško

Programmi juht, ekspertpaneeli liige, arendusmaratoni valideerimise juht, mentor

Anu Puusaag

AI arenguprogrammi korraldaja

Otto Mättas

AI valdkonna projektijuht

Kadri Tammai

Startup Inkubaatori AI kiirendi juht, ekspertpaneeli liige, mentor

Marleen Rootamm

Startup Inkubaatori AI kiirendi projektijuht

Brait Pilvik

Turunduse projektijuht

Maarit Jalakas

AI arenguprogrammi tehniline projektijuht

Kristiina Herkül

AI töötoa tehniline projektijuht

Kristi Jõeäär

Turundus ja kommunikatsioon

Pirko Konsa

Mentor

Aleksander Gansen

Mentor

Tähve Lõpp

Mentor

Marko Saviauk

Mentor

Otto Mättas

Mentor

Martin Goroško

Mentor

Kaarel Moppel

Mentor

Tiit Sepp

Mentor

Aleksandr Miina

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Lauri Antalainen

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Roger Allas

AI ärilise ja tehnilise lahenduse hindaja

Katre Eljas

AIRE EDIH-keskus / koostöövaate esindaja

Juhan-Peep Ernits

Taltech / akadeemiavaate esindaja

Andri Haran

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / riigivaate esindaja

Juhan-Madis Pukk

Flowit Estonia / tehnoloogia- ning ärivaate esindaja

Linda Võeras

Karma VC / investorvaate esindaja

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Küsimuste korral võta julgelt ühendust!

Anu Puusaag
anu.puusaag@tehnopol.ee